NC 4 Sula Open

PDGA logoFri-Sun, August 9-11, 2024 at Vasset Diskgolfpark in Langev├ąg, Norway
A-tier · PDGA-sanctioned singles tournament
Part of Norgescup 2024

 Follow this tournament

Added cash NOK 20,000

Staff

ArrangementkomiteenKjetil Dørheim
ArrangementkomiteenBrede Sandkjernan
ArrangementkomiteenOddbjørn Molvik
Turneringsansvarlig Øyvind Jarnes
SpillerkontaktJostein Håland
Asst. Turneringsansvarlig Thomas Rongve

About this tournament

Sula Open 2024

Format:
PDGA A-tier
3 rounds of 18 holes, golf start
144 players
6 divisions: MPO, FPO, MP40, MP50, MJ18, FJ18

Registration fee:
MPO, FPO, MP40, MP50: 1500 NOK
MJ18, FJ18: 375 NOK

Sula Open og Langevåg IL er tildelt EDGC/EJDGC for 2025. Derfor vil vi bruke årets Sula Open som et prøve-EM. Vi kommer til å teste ut planer og ideer vi har til 2025, spesielt når det kommer til bane og publikumslogistikk. De som har lyst til å teste EM-banen ett år før resten bør ta turen til Langevåg 9.-11. august. Hovedendringene som er på tegnebrettet er en ny løsning på hull 1/18 samt et helt nytt hull i enden av vannet.

Selv om Sula Open 2024 er en del av NC, åpner vi opp for internasjonal deltakelse. Her har vi fått tillatelse til 10 plasser i form av wildcard. Disse plassene er utelukkende reservert til utenlandske deltakere, og vi håper at mange er interessert i å ta turen til sommeren og skaffe seg en fordel til 2025.

Vi åpner for at internasjonale spillere kan melde sin interesse samtidig som fase 1 starter 15. februar kl. 18:00 via e-post til: [email redacted].
Utdeling av wildcard til internasjonale spillere vil bli offentliggjort før starten av fase 2, 22. februar.

I tillegg til prøve-EM og NC, vil Langevåg IL også avholde offisielt NM i discathon som sidearrangement i løpet av helgen. Dette ble sist arrangert i 2013, også på Sula. For de som ikke har spilt discathon før, her er en kjapp innføring i spill og regler:
https://wfdf.sport/wp-content/uploads/2021/06/WFDFRulebook_Article_V_Discathon.pdf

Påmelding til NM discathon skjer også gjennom discgolfscene, som et ekstra valg under påmeldingen til NC Sula Open. Vi vil tilby klassene Open, Dame og Junior. Det er fullt mulig å delta i NM discathon uten å være deltaker i Sula Open; egen påmelding for disse kommer senere. Internasjonale deltakere får lov til å delta, men kan ikke bli norsk mester. Se tidsskjema for mer detaljer.


Sula Open Informtion

Sula Open and Langevåg IL have been awarded EDGC/EJDGC for 2025. Therefore, we will use this year's Sula Open as a trial for EDGC. We will test out plans and ideas we have for 2025, especially concerning the course and logistics for spectators. Those who wish to try out the EDGC course one year before the rest should come to Langevåg from August 9th to 11th. The main changes that are on the drawing board include a new solution for hole 1/18 and an entirely new hole at the end of the water.

Even though Sula Open 2024 is part of the Norwegian National Tour, we are opening up for international participation. We have been granted permission for 10 spots in the form of wildcards. These spots are exclusively reserved for foreign participants, and we hope that many are interested in coming this summer to gain an advantage for 2025.

We are allowing international players to express their interest starting from the beginning of phase 1 on February 15th at 6:00 PM via email to: [email redacted].
The allocation of wildcards to international players will be announced before the start of phase 2, on February 22nd.

In addition to the trial for EDGC and the Norwegian National Tour, Langevåg IL will also host the official NM (National Championship) in discathon as a side event during the weekend. This was last arranged in 2013, also on Sula. For those who have not played discathon before, here is a quick introduction to the game and rules:
https://wfdf.sport/wp-content/uploads/2021/06/WFDFRulebook_Article_V_Discathon.pdf

Registration for NM discathon will also be done through DiscGolfScene, as an additional option during registration for the Norwegian National Tour Sula Open. We will offer the classes Open, Women, and Junior. It is entirely possible to participate in NM discathon without being a participant in Sula Open; separate registration for these will come later. International participants are allowed to participate but cannot become Norwegian champions. See the schedule for more details.

Generell info fra Disksport seksjonen.

Velkommen til Årets Norgescup

Terminliste Norgescup 2024
NC 1 Solør Open - Flisa 10.mai -12.mai
NC 2 Sukkevann Open – Kristiansand . 14 -16 juni
NC 3 Glåmos Open – Glåmos. 28-30 juni
NC 4 Sula Open – Langevåg. 9 -11 August
NC 5 Oppdal Open – Oppdal. 13 -15 September

Lisens
Alle spillere må ha gyldig lisens! Er ikke denne betalt og i orden EN uke før turneringa blir spilleren automatisk strøket og plassen går til øverste på venteliste. Man får da ikke refundert påmeldingsavgiften.

Alle deltagere må være PDGA-medlem. I tillegg med må alle deltaker, med unntak av deltagere i juniorklassen, ha betalt og bestått eksamen som PDGA certified Rules Official. Kontrolleres og sanksjoneres på samme måte som for spillerlisens.

Refund policy

AVMELDING
• Ved avmelding tidligere enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales påmeldingsavgiften minus et gebyr på 75 kr.
• Ved avmelding mindre enn 3 uker før turneringsstart tilbakebetales 0 kr.
• Hvis spiller ikke kan delta grunnet sykdom kreves det legeerklæring for å få tilbakebetalt påmeldingsavgiften minus et gebyr på 75
kr. Når avmelding skjer mindre enn 3 uker før turneringsstart.
• Dersom avmelding skjer som følge av sanksjon grunnet juks, tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften
• Ved avmelding frem til 1 måned før turneringsstart går ledig plass til neste på venteliste i samme klasse. Dersom det ikke er noen fra samme klasse på ventelisten, går ledig plass til neste på venteliste uavhengig av klasse.
• Ved avmelding mindre enn 1 måned før turneringsstart går ledig plass til neste på ventelisten uavhengig av klasse. Unntak gjelder FJ18 der ledige plasser går til FPO
Registrants must be current PDGA members through 2024.

Location

Vasset Diskgolfpark
Langevåg, Norway   Get Directions

Pictures

Schedule

Friday, August 9, 2024
8:00amStart 1. Runde, første gruppe
6:00pmSpillermøte/offisiell trening for NM Discathon, gjennomgang av regler og bane, etterfulgt av mulighet til å trene på årets Discathon-bane.
Saturday, August 10, 2024
8:00amStart 2. Runde, første gruppe
6:00pmNM Discathon, start innledende runder.
Sunday, August 11, 2024
8:00amStart 3. Runde, Første gruppe

Player Divisions & Entry Fees

Current PDGA membership is required to register for this tournament.
For help choosing a division, see the PDGA guidelines
NOK 1.500,00GENGeneral
NOK 1.500,00MPOMixed Pro Open
NOK 1.500,00FPOWomen's Pro Open
NOK 1.500,00MP40Mixed Pro 40+
NOK 1.500,00MP50Mixed Pro 50+
NOK 375,00MJ18Mixed Junior 18
NOK 375,00FJ18Girls' Junior 18
We use cookies to improve user experience.