EPT - Nokia Open

PDGA logoFri-Sun, June 9-11, 2023 at Nokia Frisbee Golf Park in Nokia, Finland
A-tier · PDGA-sanctioned singles tournament

Tournament invitations    


48 tournament invitations have been awarded.
Player PDGA Division(s) Tier
Anneli Tõugjas-Männiste 85484 FPO Tour Pass
Daniel Davidsson 76456 MPO Tour Pass
Elias Luukkonen 106059 MPO Tour Pass
Elina Rydberg 121554 FPO Tour Pass
Emanuel Bengts 84802 MPO Tour Pass
Erik Aalto 55183 MPO Tour Pass
Heidi Laine 66599 FPO Tour Pass
Henar Ruudna 93817 MPO Tour Pass
Henric Hagman 59769 MPO Tour Pass
Hjalte Jensen 129061 MPO Tour Pass
Jasper Heino 57280 MPO Tour Pass
Jenni Karppinen 110168 FPO Tour Pass
Jesse Nieminen 58923 MPO Tour Pass
Joonas Aalto 71551 MPO Tour Pass
Joonatan Häme 64890 MPO Tour Pass
Kaidi Allsalu 84279 FPO Tour Pass
Knut Håland 35070 MPO Tour Pass
Kristi Unt 116694 FPO Tour Pass
Kristian Kuoksa 107078 MPO Tour Pass
Lauri Hämäläinen 72939 MPO Tour Pass
Luke Bayne 166771 MPO Tour Pass
Luukas Rokkanen 64917 MPO Tour Pass
Markus Fjørtoft 108837 MPO Tour Pass
Mathias Villota 103114 MPO Tour Pass
Mauri Villmann 107197 MPO Tour Pass
Mikael Häme 64889 MPO Tour Pass
Miro Ryhänen 176270 MPO Tour Pass
Morten Brenna 79859 MPO Tour Pass
Nestori Tuhkanen 110462 MPO Tour Pass
Niilo Hongisto 214251 MPO Tour Pass
Olivia Kindstedt 115503 FPO Tour Pass
Onni Arminen 130692 MPO Tour Pass
Oskari Vikström 74130 MPO Tour Pass
Otto Mäkinen 159317 MPO Tour Pass
Pekka Hyvönen 107079 MPO Tour Pass
Pyry Joutsen 72905 MPO Tour Pass
Rachel Turton 144658 FPO Tour Pass
Rasmus Metsamaa 92779 MPO Tour Pass
Rasmus Tuominen 104299 MPO Tour Pass
Samuel Hänninen 87964 MPO Tour Pass
Scott Stokely 3140 MPO Tour Pass
Severi Saviniemi 80974 MPO Tour Pass
Silver Lätt 61186 MPO Tour Pass
Teemu Talikainen 155087 MPO Tour Pass
Tinja Väisänen 70172 FPO Tour Pass
Tomi Tikko 168011 MPO Tour Pass
Tuomas Hyytiäinen 65715 MPO Tour Pass
Ville Ahokas 53538 MPO Tour Pass
We use cookies to improve user experience.