Service High School

Anchorage, Alaska     1 course · 9 holes     Driving directions

Playing here this week     Log in or Sign up and create a group.

No one has created a group to play here in the next week.
Log in or Sign up to create a group.

Service High School is a favorite of 50 players

Chris Schaefer Alaska, USA
Andy Severson Alaska, USA
Jeremy Boyd Alaska, USA
Thad Murgatroyd Alaska, USA
Som Bouasri Alaska, USA
Ron Carroll Alaska, USA
Chris Goodrich Minnesota, USA
Justin Greenwell Alaska, USA
Nick Hofmeister Alaska, USA
Brady Farr Alaska, USA
Jeremiah Simono Montana, USA
Jimmy Gough Alaska, USA
troy reed Alaska, USA
James E Alaska, USA
Brad Stevens Alaska, USA
Louie Orozco Washington, USA
Dale Rogan Alaska, USA
Logan Kraus Alaska, USA
Andrew Jackson Utah, USA
Nate Hickey Alaska, USA
Loren Benedict Alaska, USA
Shawn Graham Alaska, USA
Peter Shiver Alaska, USA
Andy Knowles Alaska, USA
Dominic Plasencia Washington, USA
Brian Cassidy Alaska, USA
scott harris Alaska, USA
Courtney Grant Alaska, USA
James Beckner Alaska, USA
dominic comerate Alaska, USA
Adam Renfro Washington, USA
Mike Risinger Alaska, USA
Jordan Thies Alaska, USA
Nick Collaer Idaho, USA
Jake Haskin Alaska, USA
Justin Lawson Alaska, USA
Matt Hernandez Alaska, USA
Raymond Stenehjem Alaska, USA
Edan Badajos Alaska, USA
Joshua Black California, USA
Fritz Frier Alaska, USA
Russell Janeway Alaska, USA