Fozen Finger Fairway Charity Tour - #4 - Massillon

Sunday, February 17, 2013 at Lincoln Park (Oak Ledges) in Massillon, Ohio
Disc golf singles tournament

Registered players

37 players are registered out of 72 possible spots.
35 spots are available.

Pro divisions 10 registered

Open     6 players

Ambrose Francis Lyons V   PDGA 50644
Andre Hooks   PDGA 50266
Brian Parson   PDGA 18163
Greg Platt   PDGA 56643
Ian Kuehn   PDGA 41287
Matt Dungan   PDGA 46670

Cash Women     4 players

Becky Caszatt   PDGA 56820
Katie Meloy   PDGA 42840
Kristy Moore   PDGA 56553
Mel Martin   PDGA 30499

Amateur divisions 27 registered

Advanced     14 players

"Face Plant Champion" Banks   PDGA 43871
Ben Bramwell   PDGA 49908
Bill Perry   PDGA 52808
Bill Vaughn   PDGA 10936
Brian Antal  
Eric Boyd   PDGA 48783
eric wernet   PDGA 24999
Jason Parsons   PDGA 18162
Jay Kovach   PDGA 40931
John Franks   PDGA 7820
John Stutz  
Jon "Defecator" Decapua   PDGA 44528
Larry Bright Jr.   PDGA 51244
PK Deaner   PDGA 17076

Intermediate     13 players

Andrew Penlington   PDGA 51430
Bill Flynn   PDGA 12313
Bob Becker   PDGA 50009
Dominic G.  
Dustin McBride  
Josh Lammerding   PDGA 44321
Larry McBride  
Matt Ondrik   PDGA 51179
Rob Panelley   PDGA 57246
Ron McCullum   PDGA 52270
Shawn Jacklitch   PDGA 57323
Trevor Murphy   PDGA 56033
Tristan McBride   PDGA 57380